”மிகப்பெரிய சதி, இதற்கெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன்”! தலைமை நீதிபதியாகிய ரஞ்சன் கோகாய்!

1072