அடம்பிடிக்கும் தேமுதிக – கூட்டணி ஏற்படுவதில் சிக்கல்? – பின்னணி என்ன?

781