மெரினாவில் உரிமம் இல்லாமல் உள்ள கடைகளை அகற்ற உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது

457

மெரினா கடற்கரையில் உரிமம் இல்லாமல் உள்ள 2 ஆயிரம் கடைகளை அகற்ற சென்னை மாநகராட்சிக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.