4 ரன்களுக்குள் 3 முக்கிய விக்கெட்டை இழந்து  தடுமாறும் இந்தியா

220

இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா மோதும் முதலாவது ஒரு நாள் போட்டி சிட்னியில் இன்று தொடங்கியது.