கேரளாவில் நடந்த வன்முறையில் சேதப்படுத்தப்பட்ட பேருந்துகளை வைத்து அரசு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறது