காதலர் தினத்தில் காதல் சிறுவனின் வைரல் வீடியோ

1050

காதல் – இந்த உலகில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு அத்தியாவசியம் என்றே கூறலாம்..

அப்படிப்பட்ட காதல் எந்த வயதிலும் நம் மனதில் பாயும் என்பதற்கு இந்த காணொலி ஓர் சிறந்த சான்று…

Advertisement