இன்றைய பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை நிலவரம்

275

சென்னையில் பெட்ரோல் நேற்றைய விலையில் இருந்து 0.26 காசுகள் குறைந்து லிட்டருக்கு ரூ.72.92 காசுகளாகவும்

டீசல் நேற்றைய விலையில் இருந்து 0.29 காசுகள் குறைந்து லிட்டருக்கு ரூ.68.41 காசுகளாகவும், உள்ளன