கேள்விக்கணைகள் : நிர்கதியாக நிற்பவர்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறீர்கள்?
பதிலளிக்கிறார்,வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார்