“பிரேமதாச ஆட்சிக்கு வந்தாலும் ராணுவ ஆட்சி தான்” – வரதராஜ பெருமாள் | Varatharaja Perumal