கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்தார் ஸ்டாலின்

524

stalin--1

Picture 1 of 4

நாகையில் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்தார் ஸ்டாலின்