கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டு கதறும் மக்களின் குரலை கேட்டு கண் கலங்கும் வைகோ

685

vaiko-8

Picture 1 of 8