வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

753

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 5,325

மொத்த பாதிப்பு – 5,57,999

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 5,363

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 5,02,740

இன்றைய பலி – 63

மொத்த பலி – 9,010

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 980

மொத்த பாதிப்பு – 1,58,594

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 1,118

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,45,629

இன்றைய பலி – 8

மொத்த பலி – 3,097