பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

1283

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 5,688

மொத்த பாதிப்பு – 6,03,290

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 5,516

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 5,47,335

இன்றைய பலி – 66

மொத்த பலி – 9,586

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 1,289

மொத்த பாதிப்பு – 1,68,689

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 1,000

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,53,846

இன்றைய பலி – 18

மொத்த பலி – 3,228