பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

1478

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 1,404

மொத்த பாதிப்பு – 7,83,319

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 1,411

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 7,60,617

இன்றைய பலி – 10

மொத்த பலி – 11,722

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 380

மொத்த பாதிப்பு – 2,15,739

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 422

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 2,08,183

இன்றைய பலி – 04

மொத்த பலி – 3,854

Advertisement