வைரஸ் பாதிப்பு..! இன்றைய விவரம் இதோ..!

291

சென்னை:-

இன்று பாதிப்பு – 991

மொத்த பாதிப்பு – 1,45,606

இன்று பலி – 11

மொத்த பலி – 2,921

இன்று டிஸ்சார்ஜ் – 1,009

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,31,840

தமிழகம்:-

இன்று பாதிப்பு – 5,528

மொத்த பாதிப்பு – 4,86,052

இன்று பலி – 64

மொத்த பலி – 8,154

இன்று டிஸ்சார்ஜ் – 6,185

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 4,29,416

Advertisement