பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

522

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 682

மொத்த பாதிப்பு – 8,26,943

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 869

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 8,07,744

இன்றைய பலி – 06

மொத்த பலி – 12,228

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 201

மொத்த பாதிப்பு – 2,27,975

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 247

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 2,21,820

இன்றைய பலி – 03

மொத்த பலி – 4,048

Advertisement