பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

675

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 671

மொத்த பாதிப்பு – 8,27,614

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 827

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 8,08,571

இன்றைய பலி – 08

மொத்த பலி – 12,236

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 194

மொத்த பாதிப்பு – 2,28,169

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 219

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 2,22,039

இன்றைய பலி – 05

மொத்த பலி – 4,053

Advertisement