வைரஸ் பாதிப்பு..! இன்றைய விவரம் இதோ..!

280

சென்னை:-

இன்று பாதிப்பு – 978

மொத்த பாதிப்பு – 1,47,591

இன்று பலி – 17

மொத்த பலி – 2,959

இன்று டிஸ்சார்ஜ் – 1215

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,33,987

தமிழகம்:-

இன்று பாதிப்பு – 5,495

மொத்த பாதிப்பு – 4,97,066

இன்று பலி – 76

மொத்த பலி – 8,307

இன்று டிஸ்சார்ஜ் – 6,227

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 4,41,649

Advertisement