வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

230

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 5,697

மொத்த பாதிப்பு – 5,14,208

இன்றைய பலி – 68

மொத்த பலி – 8,502

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 5,735

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 4,58,900

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 989

மொத்த பாதிப்பு – 1,50,572

இன்றைய பலி – 12

மொத்த பலி – 3,004

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 1,530

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,37,685

Advertisement