வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

325

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 5,560

மொத்த பாதிப்பு – 5,25,420

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 5,524

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 4,70,192

இன்றைய பலி – 59

மொத்த பலி – 8,618

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 992

மொத்த பாதிப்பு – 1,52,567

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 956

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,39,670

இன்றைய பலி – 12

மொத்த பலி – 3,023