பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

440

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 551

மொத்த பாதிப்பு – 8,31,323

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 758

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 8,13,326

இன்றைய பலி – 08

மொத்த பலி – 12,272

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 158

மொத்த பாதிப்பு – 2,29,238

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 180

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 2,23,230

இன்றைய பலி – 04

மொத்த பலி – 4,069

Advertisement