வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

303

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 5,488

மொத்த பாதிப்பு – 5,30,908

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 5,525

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 4,75,717

இன்றைய பலி – 67

மொத்த பலி – 8,685

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 989

மொத்த பாதிப்பு – 1,53,616

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 963

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,40,633

இன்றைய பலி – 16

மொத்த பலி – 3,037