பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

500

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 543

மொத்த பாதிப்பு – 8,31,866

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 772

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 8,14,098

இன்றைய பலி – 09

மொத்த பலி – 12,281

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 152

மொத்த பாதிப்பு – 2,29,386

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 191

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 2,23,421

இன்றைய பலி – 03

மொத்த பலி – 4,072

Advertisement