வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

404

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 5,569

மொத்த பாதிப்பு – 5,36,477

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 5,556

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 4,81,273

இன்றைய பலி – 66

மொத்த பலி – 8,751

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 987

மொத்த பாதிப்பு – 1,54,624

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 979

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,41,612

இன்றைய பலி – 8

மொத்த பலி – 3,046