பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

445

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 549

மொத்த பாதிப்பு – 8,32,415

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 713

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 8,14,811

இன்றைய பலி – 09

மொத்த பலி – 12,290

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 150

மொத்த பாதிப்பு – 2,29,537

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 173

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 2,23,594

இன்றைய பலி – 04

மொத்த பலி – 4,076

Advertisement