வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

316

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 5,516

மொத்த பாதிப்பு – 5,41,993

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 5,206

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 4,86,479

இன்றைய பலி – 60

மொத்த பலி – 8,811

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 996

மொத்த பாதிப்பு – 1,55,639

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 1263

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,42,875

இன்றைய பலி – 12

மொத்த பலி – 3,058