பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

1730

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 3,086

மொத்த பாதிப்பு – 6,97,116

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 4,301

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 6,50,856

இன்றைய பலி – 39

மொத்த பலி – 10,780

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 845

மொத்த பாதிப்பு – 1,92,527

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 1,183

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,77,546

இன்றைய பலி – 11

மொத்த பலி – 3,556

Advertisement