பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

1353

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 3,077

மொத்த பாதிப்பு – 7,00,193

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 4,314

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 6,55,170

இன்றைய பலி – 45

மொத்த பலி – 10,825

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 833

மொத்த பாதிப்பு – 1,93,299

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 1,077

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,78,623

இன்றைய பலி – 13

மொத்த பலி – 3,569

Advertisement