வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

503

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 5,337

மொத்த பாதிப்பு – 5,52,674

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 5,406

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 4,97,377

இன்றைய பலி – 76

மொத்த பலி – 8,947

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 989

மொத்த பாதிப்பு – 1,57,614

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 831

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,44,511

இன்றைய பலி – 19

மொத்த பலி – 3,091