பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

1171

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 3,057

மொத்த பாதிப்பு – 7,03,250

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 4,262

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 6,59,432

இன்றைய பலி – 33

மொத்த பலி – 10,858

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 844

மொத்த பாதிப்பு – 1,94,139

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 1,308

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,79,931

இன்றைய பலி – 11

மொத்த பலி – 3,580

Advertisement