பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

1274

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 2,886

மொத்த பாதிப்பு – 7,06,136

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 4,024

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 6,63,456

இன்றைய பலி – 35

மொத்த பலி – 10,893

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 779

மொத்த பாதிப்பு – 1,94,901

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 1,240

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,81,171

இன்றைய பலி – 03

மொத்த பலி – 3,583

Advertisement