பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

3511

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 1,551

மொத்த பாதிப்பு – 7,73,176

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 1,910

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 7,49,662

இன்றைய பலி – 17

மொத்த பலி – 11,639

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 469

மொத்த பாதிப்பு – 2,12,970

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 514

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 2,04,842

இன்றைய பலி – 07

மொத்த பலி – 3,829

Advertisement