வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

755

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 5,692

மொத்த பாதிப்பு – 5,63,691

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 5,470

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 5,08,210

இன்றைய பலி – 66

மொத்த பலி – 9,076

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 1,089

மொத்த பாதிப்பு – 1,59,683

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 1,005

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,46,634

இன்றைய பலி – 15

மொத்த பலி – 3,111