பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

2008

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 2,869

மொத்த பாதிப்பு – 7,09,005

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 4,019

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 6,67,475

இன்றைய பலி – 31

மொத்த பலி – 10,924

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 764

மொத்த பாதிப்பு – 1,95,672

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 1,270

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,82,441

இன்றைய பலி – 09

மொத்த பலி – 3,592

Advertisement