பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

970

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 2,522

மொத்த பாதிப்பு – 7,14,235

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 4,029

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 6,75,518

இன்றைய பலி – 27

மொத்த பலி – 10,983

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 695

மொத்த பாதிப்பு – 1,97,077

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 1,451

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,85,374

இன்றைய பலி – 07

மொத்த பலி – 3,607

Advertisement