வைரஸ் தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

875

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 5,791

மொத்த பாதிப்பு – 5,80,808

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 5,706

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 5,25,154

இன்றைய பலி – 80

மொத்த பலி – 9,313

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 1,280

மொத்த பாதிப்பு – 1,63,423

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 936

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,49,601

இன்றைய பலி – 19

மொத்த பலி – 3,166