பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

1431

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 2,516

மொத்த பாதிப்பு – 7,16,751

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 3,859

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 6,79,377

இன்றைய பலி – 35

மொத்த பலி – 11,018

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 688

மொத்த பாதிப்பு – 1,97,751

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 957

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,86,331

இன்றைய பலி – 09

மொத்த பலி – 3,616

Advertisement