பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

1405

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 2,652

மொத்த பாதிப்பு – 7,19,403

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 4,087

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 6,83,464

இன்றைய பலி – 35

மொத்த பலி – 11,053

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 756

மொத்த பாதிப்பு – 1,98,487

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 902

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,87,233

இன்றைய பலி – 09

மொத்த பலி – 3,626

Advertisement