பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

991

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 5,546

மொத்த பாதிப்பு – 5,91,943

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 5,501

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 5,36,209

இன்றைய பலி – 70

மொத்த பலி – 9,453

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 1,277

மொத்த பாதிப்பு – 1,66,029

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 1,119

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,51,641

இன்றைய பலி – 17

மொத்த பலி – 3,195