பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

1131

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 5,659

மொத்த பாதிப்பு – 5,97,602

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 5,610

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 5,41,819

இன்றைய பலி – 67

மொத்த பலி – 9,520

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 1,295

மொத்த பாதிப்பு – 1,67,376

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 1,205

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,52,846

இன்றைய பலி – 16

மொத்த பலி – 3,210