பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

1643

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 2,511

மொத்த பாதிப்பு – 7,24,522

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 3,848

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 6,91,236

இன்றைய பலி – 31

மொத்த பலி – 11,122

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 690

மொத்த பாதிப்பு – 1,99,916

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 794

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,89,074

இன்றைய பலி – 12

மொத்த பலி – 3,651

Advertisement