பெருந்தொற்று பாதிப்பு..! இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

904

தமிழகம்:-

இன்றைய பாதிப்பு – 5,088

மொத்த பாதிப்பு – 6,40,943

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 5,718

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 5,86,454

இன்றைய பலி – 68

மொத்த பலி – 10,052

சென்னை:-

இன்றைய பாதிப்பு – 1,295

மொத்த பாதிப்பு – 1,78,108

இன்றைய டிஸ்சார்ஜ் – 1,144

மொத்த டிஸ்சார்ஜ் – 1,61,477

இன்றைய பலி – 16

மொத்த பலி – 3,351

Advertisement